Số/Ký hiệu
47/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
14/10/2022
Ngày hiệu lực
14/10/2022
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Đất đai - Nhà ở
Trích yếu
Về điều chỉnh danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của huyện Đại Lộc đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021
Đã đăng trên công báo
45,46
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 45 + 46 ngày 28/10/2022