Số 45 + 46
Ngày 28 tháng 10 năm 2022

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 161 to 180 of 409
Page:of 21 GoPage size:
161 26/05/2023
Quyết định số 1068/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 20,21
26/05/2023
162 24/05/2023
Quyết định số 1043/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch Phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn Nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên các số: 18,19
24/05/2023
163 23/05/2023
Chỉ thị số 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn vụ Hè Thu 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 18,19
23/05/2023
164 23/05/2023
Quyết định số 1021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: An ninh - Trật tự - An toàn xã hội || Đã đăng trên các số: 18,19
23/05/2023
165 18/05/2023
Quyết định số 996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tình hình mới
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Sức khỏe cộng đồng - Y tế || Đã đăng trên các số: 18,19
18/05/2023
166 15/05/2023
Quyết định số 972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 18,19
15/05/2023
167 10/05/2023
Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao - Du lịch || Đã đăng trên các số: 18,19
10/05/2023
168 08/05/2023
Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định thiết kế và lập dự toán kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 18,19
08/05/2023
169 08/05/2023
Chỉ thị số 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên các số: 18,19
08/05/2023
170 05/05/2023
Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về điều chỉnh diện tích một số danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất huyện Thăng Bình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (tại các Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021; số 68/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022)
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tổ chức - Bộ máy || Đã đăng trên các số: 18,19
05/05/2023
171 05/05/2023
Nghị Quyết số 05/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bãi bỏ Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 18,19
05/05/2023
172 04/05/2023
Quyết định số 916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch và kịch bản chi tiết đón, làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 18,19
04/05/2023
173 24/04/2023
Quyết định số 853/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên số: 17
24/04/2023
174 21/04/2023
Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ, diện tích tách khu đất công thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên số: 17
21/04/2023
175 19/04/2023
Quyết định số 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội || Đã đăng trên số: 17
19/04/2023
176 14/04/2023
Quyết định số 776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư - xây dựng || Đã đăng trên các số: 15,16
14/04/2023
177 13/04/2023
Quyết định số 755/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy trình công bố và triển khai quyết định tình huống khẩn cấp về thiên tai; thực hiện dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ khẩn cấp di dời dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên số: 17
13/04/2023
178 13/04/2023
Quyết định số 769/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Đề án Năm khởi nghiệp - Quảng Nam 2023
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 17
13/04/2023
179 07/04/2023
Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Thuế - Phí và lệ phí || Đã đăng trên số: 17
07/04/2023
180 03/04/2023
Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng || Đã đăng trên các số: 15,16
03/04/2023