Số/Ký hiệu
37/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
22/09/2023
Ngày hiệu lực
22/09/2023
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Chế độ - Chính sách
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2022 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023
Đã đăng trên công báo
37,38
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 37 + 38 ngày 11/10/2023