Số/Ký hiệu
36/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
22/09/2023
Ngày hiệu lực
22/09/2023
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Cải cách hành chính
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam
Đã đăng trên công báo
37,38
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 37 + 38 ngày 11/10/2023