Số/Ký hiệu
33/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
22/09/2023
Ngày hiệu lực
22/09/2023
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Đất đai - Nhà ở
Trích yếu
Điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất của các huyện, thị xã, thành phố: Nam Giang, Điện Bàn, Tam Kỳ đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: số 68/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022, số 12/NQ-HĐND ngày 05 tháng 5 năm 2023
Đã đăng trên công báo
37,38
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 37 + 38 ngày 11/10/2023