Số/Ký hiệu
21/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
03/10/2023
Ngày hiệu lực
03/10/2023
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Quyết định QPPL
Lĩnh vực
Chế độ - Chính sách
Trích yếu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam
Đã đăng trên công báo
37,38
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 37 + 38 ngày 11/10/2023