Số/Ký hiệu
23/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
09/10/2023
Ngày hiệu lực
09/10/2023
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
01/01/2050
Loại văn bản
Quyết định QPPL
Lĩnh vực
Chế độ - Chính sách
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc quy định phân cấp, ủy quyền lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Đã đăng trên công báo
37,38
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 37 + 38 ngày 11/10/2023