Số/Ký hiệu
01/2024/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
23/01/2024
Ngày hiệu lực
23/01/2024
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị Quyết QPPL
Lĩnh vực
Xây dựng pháp luật
Trích yếu
Quy định nội dung, mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Đã đăng trên công báo
7,8
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 7 + 8 ngày 02/02/2024