Số/Ký hiệu
03/2024/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
23/01/2024
Ngày hiệu lực
23/01/2024
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị Quyết QPPL
Lĩnh vực
Thuế - Phí và lệ phí
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
File văn bản gốc
Đã đăng trên công báo
7,8
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 7 + 8 ngày 02/02/2024