Số/Ký hiệu
08/2024/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
23/01/2024
Ngày hiệu lực
23/01/2024
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị Quyết QPPL
Lĩnh vực
Giáo dục - Đào tạo
Trích yếu
Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2024 - 2030
Đã đăng trên công báo
7,8
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 7 + 8 ngày 02/02/2024