Số/Ký hiệu
03/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
23/01/2024
Ngày hiệu lực
23/01/2024
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Giao thông - Xây dựng
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu Kinh tế mở Chu Lai
Đã đăng trên công báo
7,8
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 7 + 8 ngày 02/02/2024