Số/Ký hiệu
04/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
23/01/2024
Ngày hiệu lực
23/01/2024
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Cải cách hành chính
Trích yếu
Nghị quyết kỳ họp thứ hai mươi, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đã đăng trên công báo
7,8
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 7 + 8 ngày 02/02/2024