Số/Ký hiệu
11/2024/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
29/05/2024
Ngày hiệu lực
29/05/2024
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Quyết định QPPL
Lĩnh vực
Chế độ - Chính sách
Trích yếu
Về việc phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Đã đăng trên công báo
20,21
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 20 + 21 ngày 04/6/2024