Số/Ký hiệu
16/2024/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
02/07/2024
Ngày hiệu lực
02/07/2024
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
01/01/2050
Loại văn bản
Quyết định QPPL
Lĩnh vực
Chế độ - Chính sách
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND tỉnh
Đã đăng trên công báo
24
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 24 ngày 10/7/2024