Số/Ký hiệu
61/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
29/09/2021
Ngày hiệu lực
29/09/2021
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Công nghiệp
Trích yếu
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
Đã đăng trên công báo
35
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 35 ngày 11/10/2021