Số/Ký hiệu
66/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
29/09/2021
Ngày hiệu lực
29/09/2021
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Tài chính - Giá cả
Trích yếu
Về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
Đã đăng trên công báo
35
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 35 ngày 11/10/2021