Số/Ký hiệu
62/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
29/09/2021
Ngày hiệu lực
29/09/2021
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Đất đai - Nhà ở
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020, số 53/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã đăng trên công báo
35
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 35 ngày 11/10/2021