Số/Ký hiệu
17/2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
31/05/2022
Ngày hiệu lực
31/05/2022
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Quyết định QPPL
Lĩnh vực
Chế độ - Chính sách
Trích yếu
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam
Đã đăng trên công báo
23
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 23 ngày 02/6/2022