Số/Ký hiệu
1478/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
31/05/2022
Ngày hiệu lực
31/05/2022
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Quyết định
Lĩnh vực
Chế độ - Chính sách
Trích yếu
Ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030
Đã đăng trên công báo
23
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 23 ngày 02/6/2022