Số/Ký hiệu
2666/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
05/10/2022
Ngày hiệu lực
05/10/2022
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Quyết định
Lĩnh vực
Chế độ - Chính sách
Trích yếu
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh
Đã đăng trên công báo
45,46
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 45 + 46 ngày 28/10/2022