Số/Ký hiệu
30/2022/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
21/10/2022
Ngày hiệu lực
21/10/2022
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị Quyết QPPL
Lĩnh vực
Chế độ - Chính sách
Trích yếu
Quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2026
File văn bản gốc
NGHỊ QUYẾT hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
NGHỊ QUYẾT hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
NGHỊ QUYẾT hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
NGHỊ QUYẾT hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
NGHỊ QUYẾT hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
NGHỊ QUYẾT hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
NGHỊ QUYẾT hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
NGHỊ QUYẾT hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
NGHỊ QUYẾT hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
NGHỊ QUYẾT hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
NGHỊ QUYẾT hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
Phụ lục số lượng và kinh phí thực hiện kèm theo NQ hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
Phụ lục số lượng và kinh phí thực hiện kèm theo NQ hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
Phụ lục số lượng và kinh phí thực hiện kèm theo NQ hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
Phụ lục số lượng và kinh phí thực hiện kèm theo NQ hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
Phụ lục số lượng và kinh phí thực hiện kèm theo NQ hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
Phụ lục số lượng và kinh phí thực hiện kèm theo NQ hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
Phụ lục số lượng và kinh phí thực hiện kèm theo NQ hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
Phụ lục số lượng và kinh phí thực hiện kèm theo NQ hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
Phụ lục số lượng và kinh phí thực hiện kèm theo NQ hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
Phụ lục số lượng và kinh phí thực hiện kèm theo NQ hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
Phụ lục số lượng và kinh phí thực hiện kèm theo NQ hỗ trợ NVH thôn.signed.pdf
Đã đăng trên công báo
45,46
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 45 + 46 ngày 28/10/2022