Số/Ký hiệu
45/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
14/10/2022
Ngày hiệu lực
14/10/2022
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Môi trường
Trích yếu
Về điều chỉnh đưa ra ngoài Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Đã đăng trên công báo
45,46
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 45 + 46 ngày 28/10/2022