Số/Ký hiệu
48/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành
14/10/2022
Ngày hiệu lực
14/10/2022
Tình trạng hiệu lực
Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Loại văn bản
Nghị quyết
Lĩnh vực
Đất đai - Nhà ở
Trích yếu
Về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 của các huyện: Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành
Đã đăng trên công báo
45,46
Chưa có dữ liệu!
Đang xem văn bản trên công báo số: Số 45 + 46 ngày 28/10/2022