Số 45 + 46
Ngày 28 tháng 10 năm 2022

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 45,46
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
Next Page Last Page
 Item 41 to 60 of 305
Page:of 16 GoPage size:
41 21/10/2022
Nghị Quyết số 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2026
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 45,46
21/10/2022
42 18/10/2022
Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Cải cách hành chính || Đã đăng trên các số: 43,44
18/10/2022
43 14/10/2022
Nghị Quyết số 32/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
44 14/10/2022
Nghị Quyết số 31/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
45 14/10/2022
Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
46 14/10/2022
Nghị Quyết số 29/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tài chính - Giá cả || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
47 14/10/2022
Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về điều chỉnh đưa ra ngoài Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Môi trường || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
48 14/10/2022
Nghị Quyết số 28/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức chi và mức ngân sách tỉnh hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và lễ kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập, ngày giải phóng, ngày chiến thắng có ý nghĩa lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chính sách - Xã hội || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
49 14/10/2022
Nghị Quyết số 27/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao - Du lịch || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
50 14/10/2022
Nghị Quyết số 26/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
51 14/10/2022
Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố: Phước Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
52 14/10/2022
Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 của các huyện: Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
53 14/10/2022
Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về điều chỉnh danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của huyện Đại Lộc đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
54 14/10/2022
Nghị Quyết số 25/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tài chính - Giá cả || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
55 14/10/2022
Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: An ninh - Trật tự - An toàn xã hội || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
56 14/10/2022
Nghị Quyết số 24/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên các số: 45,46
14/10/2022
57 10/10/2022
Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên các số: 43,44
10/10/2022
58 05/10/2022
Quyết định số 2666/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên các số: 45,46
05/10/2022
59 30/09/2022
Quyết định số 2625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tài nguyên - Khoáng sản || Đã đăng trên các số: 43,44
30/09/2022
60 19/09/2022
Quyết định số 2437/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh.
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tổ chức - Bộ máy || Đã đăng trên các số: 43,44
19/09/2022