Số 36
Ngày 18 tháng 10 năm 2021

MỤC LỤC

 
 
Trang
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 36
 
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 36
 
 
Đã đăng trên các số công báo: 36
 
Nhóm văn bản
select
Loại văn bản
select
Số ký hiệu
Cơ quan ban hành
select
Lĩnh vực
select
Ngày ban hành
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Trích yếu
STTNgày ban hànhTrích yếu nội dungNgày hiệu lực
Data pager
First Page Previous Page
123
Next Page Last Page
 Item 1 to 20 of 41
Page:of 3 GoPage size:
1 12/10/2021
Quyết định số 2882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên số: 36
12/10/2021
2 11/10/2021
Quyết định số 2863/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Bộ tiêu chí thi đua “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 36
11/10/2021
3 07/10/2021
Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Chế độ - Chính sách || Đã đăng trên số: 36
07/10/2021
4 01/10/2021
Quyết định số 2773/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Sức khỏe cộng đồng - Y tế || Đã đăng trên số: 34
01/10/2021
5 29/09/2021
Nghị quyết số 68/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2026
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng || Đã đăng trên số: 35
29/09/2021
6 29/09/2021
Nghị Quyết số 35/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Kinh tế - Xã hội || Đã đăng trên số: 34
29/09/2021
7 29/09/2021
Nghị quyết số 65/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2021 của các huyện: Nông Sơn, Đại Lộc, Bắc Trà My, Nam Trà My, Thăng Bình, Núi Thành, Quế Sơn và thị xã Điện Bàn
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư || Đã đăng trên số: 35
29/09/2021
8 29/09/2021
Nghị quyết số 67/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư || Đã đăng trên số: 35
29/09/2021
9 29/09/2021
Nghị quyết số 64/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về thông qua một số nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Nông nghiệp || Đã đăng trên số: 35
29/09/2021
10 29/09/2021
Nghị Quyết số 34/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghệ thông tin || Đã đăng trên số: 34
29/09/2021
11 29/09/2021
Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để đầu tư xây dựng các dự án: Nâng cấp Nghĩa trang Nhân dân xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ; Đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc gia
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật || Đã đăng trên số: 35
29/09/2021
12 29/09/2021
Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020, số 53/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên số: 35
29/09/2021
13 29/09/2021
Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Công nghiệp || Đã đăng trên số: 35
29/09/2021
14 29/09/2021
Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về thông qua Đề án công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đất đai - Nhà ở || Đã đăng trên số: 35
29/09/2021
15 29/09/2021
Nghị quyết số 66/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phương
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Tài chính - Giá cả || Đã đăng trên số: 35
29/09/2021
16 29/09/2021
Nghị Quyết số 33/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết về quy định mức thu dịch vụ và chính sách hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Sức khỏe cộng đồng - Y tế || Đã đăng trên số: 34
29/09/2021
17 29/09/2021
Nghị Quyết số 32/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng || Đã đăng trên số: 34
29/09/2021
18 29/09/2021
Nghị Quyết số 31/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Đầu tư || Đã đăng trên số: 34
29/09/2021
19 29/09/2021
Nghị Quyết số 30/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Giao thông - Xây dựng || Đã đăng trên số: 34
29/09/2021
20 29/09/2021
Quyết định số 2752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch ứng phó với sự cố sập đổ các mỏ lộ thiên, hầm lò khai thác khoáng sản, đường hầm thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
  Xem thuộc tính   Lĩnh vực: Quy hoạch - Quản lý - Phát triển kinh tế || Đã đăng trên số: 34
29/09/2021